Diensten


 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Buiten contractuele aansprakelijkheid

Het strafrecht bestaat uit een hele waaier van rechtsregels waardoor bepaalde gedragingen strafbaar worden gesteld en uiteindelijk kunnen worden gesanctioneerd door een rechter. Het gaat om een zeer uitgebreide materie waarbij gespecialiseerde bijstand u een heel eind vooruit kan helpen.

Wij verlenen bijstand aan verdachten en beklaagden. Te beginnen bij het verhoor, de fase van de voorlopige hechtenis en de uiteindelijke strafrechtelijke verdediging voor de onderzoeks-en vonnisgerechten (correctionele rechtbank).

Daarnaast kunnen ook slachtoffers (benadeelden / burgerlijke partijen) beroep doen op onze diensten om hun belangen te verdedigen.

Een Pro Justitia (dagvaarding) is een document uitgebracht door het Openbaar Ministerie waarmee u wordt uitgenodigd om te verschijnen voor de politierechtbank. Dit document zal u worden overhandigd of bij u worden achtergelaten door een gerechtsdeurwaarder.

Een Pro Justitia bevat volgende belangrijke zaken:

 • Uw persoonlijke gegevens
 • Voor welke (politie)rechtbank u dient te verschijnen (plaats en datum)
 • De feiten waarvoor u zich dient te verantwoorden

Een Pro Justitia roept u om om voor de (politie)rechtbank te verschijnen, daarom neemt u dit document best ernstig. Wij staan u dan ook graag bij met gespecialiseerd advies!

Het is bovendien goed te weten dat de meeste autopolissen een rechtsbijstandsverzekering bevatten. Door de rechtsbijstandsverzekering geniet u van gratis bijstand van een advocaat. Indien u twijfelt of uw autopolis dergelijke rechtsbijstandsverzekering bevat gaan wij dit graag voor u na.

Het familieleven is een zeer dynamisch gebeuren. In de loop van een mensenleven kan er een hoop gebeuren. Het kan hierbij gaan van vrolijke en heugelijke momenten zoals trouwen tot minder aangename momenten zoals een echtscheiding.

Het familierecht gaat dikwijls gepaard met veel emoties. Wij nemen graag de tijd om naar uw verhaal te luisteren en samen een gepaste oplossing te zoeken.

U kan bij ons onder andere terecht voor:

 • Echtscheiding door onderlinge toestemming (eot)
 • Echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting
 • Alimentatie
 • Onderhoudsbijdrage
 • Omgangsregeling
 • Vereffening verdeling
 • Nalatenschap
 • Testament
 • Erfenis
 • Schenking

Iedereen kent het populaire gezegde "Vlamingen zijn geboren met een baksteen in hun maag". Het realiseren van uw droomwoning, nieuwbouw of verbouwing, loopt echter niet altijd van een leien dakje.

Gedurende een (ver)bouwproject kunnen er tal van discussies ontstaan tussen bouwheer, architect, aannemers en verzekeringsmaatschappijen, met alle mogelijke vertragingen van dien. Wij gaan steeds op zoek naar een constructieve oplossing via advies en bemiddeling.

U kan bij ons onder andere terecht voor:

 • Architecten overeenkomst
 • Aannemingsovereenkomst
 • 10-jarige aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid aannemer
 • Aansprakelijkheid architect
 • Verborgen gebreken

In België wordt een groot deel van de onroerende goederen verhuurd, dit zowel privé als professioneel. De huurovereenkomst is vaak de oorzaak van diverse conflicten tussen verhuurder en huurder.

Wij staan zowel verhuurders als huurders bij. Wanneer u geconfronteerd wordt met een huurgeschil, is het inwinnen van gespecialiseerd juridisch advies geen overbodige luxe.

 • Arbeidsovereenkomst
 • Ontslag om dwingende reden
 • Opzegvergoeding

 • Vennootschapsrecht
 • Faillisement
 • WCO
 • Aandeelhouders
 • Invordering onbetaalde facturen

Iedereen komt eens in aanraking met een schadegeval in een professioneel kader of in de privésfeer. Al snel komen er een heel aantal vragen, "wie is verantwoordelijk?", "wat is de omvang van de schade?".

De gevolgen worden soms groter dan het voorval zelf. Het is dus van groot belang dat u zich op gepaste wijze laat adviseren. Bij ons kan u terecht met al uw vragen omtrent aansprakelijkheid en schadeafhandeling.