Tarieven


Eerlijk, transparant en duidelijk


Onze tarieven bestaan uit twee componenten: erelonen en kosten. Deze worden op voorhand met de klant besproken en vastgelegd.


In vele gevallen kan u ook via uw verzekeraar genieten van rechtsbijstand. In dat geval betaalt uw verzekeringsmaatschappij onze erelonen en kosten. Twijfelt u of uw verzekering dit aanbiedt? Neem contact met ons op en dan kijken wij dit graag na.Informatieverstrekking dienstenwetgeving

Mrs. Johan De Houwer (RPR Leuven – BTW BE 0839.615.865 ) & Michiel De Houwer ( RPR Leuven – BTW BE 0642.798.214) zijn beide ingeschreven aan de balie van Leuven. Als advocaat dienen Mrs. Johan en Michiel De Houwer gedragsregels na te leven, deze kan u terugvinden op: www.balieleuven.be

Mrs. Johan en Michiel De Houwer zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid. Deze verzekering werd afgesloten bij ALMIN EUROPE, Koning Albert II laan 9, 1210 BRUSSEL. Bij problemen kan u steeds contact opnemen met Mr. Johan De Houwer of Mr. Michiel De Houwer. Zij zullen dan samen met u proberen om het gerezen probleem op te lossen en het vertrouwen te herstellen. Indien u dit wenst kan u ook steeds contact opnemen met de stafhouder van de Leuvense balie: Gerechtsgebouw, F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven.